Politika privatnosti

360 ISTRIA j.d.o.o. u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi GDPR-EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016 godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati, kao što su: ime i prezime, identifikacijski broj, slika, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, privatna e-mail adresa, biometrijski podaci, podaci o obrazovanju itd… Obrada osobnih podataka je radnja izvršena na osobnim podacima, poput prikupljanja, čuvanje, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Prilikom posjete našoj web stranici 360 ISTRIA j.d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam Vi izričito dali uz privolu za njihovo korištenje.Ostavljanjem svojih podataka korisnik nam daje dozvolu da ga informiramo o ponudi nekretnina koje odgovaraju željama i parametrima korisnika, te da mu šaljemo informativne tekstove o našoj ponudi i informacije o našim aktivnostima. Koristimo se samo onim osobnim podacima koji su potrebni za izvršavanje i odvijanje naših usluga i koje ste nam dragovoljno dali na raspolaganje.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), svi podaci o korisnicima su strogo povjerljivi i čuvani, ne dostavljaju se i ne otkrivaju trećoj strani, a dostupni su isključivo ovlaštenim osobama u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prikupljenim podacima pristup imaju ovlaštene osobe društva. Svim ostalim osobama uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen. Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je neograničen do primljenog zahtjeva za brisanje iz evidencije. Po primitku zahtjeva za brisanje Vaši osobni podaci biti će izbrisani, zahtjev za brisanje možete dostaviti na adresu e-pošte: info@360istria.com.

360 ISTRIA j.d.o.o. ima pravo isključiti od uporabe ovih stranica korisnike koji se na bilo koji način ne pridržavaju ovih uvjeta, također ima pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Mrežne stranice mogu sadržavati poveznice prema drugim stranicama. Ako ste preusmjereni na drugu mrežnu lokaciju, za Vas vrijede pravila i regulativa mrežne stranice na kojoj se nalazite. Upoznati ste s činjenicom da 360 ISTRIA j.d.o.o. nije autor te mrežne stranice, te ne snosi
odgovornost za sadržaj koji je tamo objavljen i ne regulira objavljeni sadržaj na mrežnoj stranici na koju ste preusmjereni.

U slučaju da koristitie stranice 360 ISTRIA j.d.o.o. izvan Republike Hrvatske vi ste isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona.

Svi sadržaji objavljeni na stranicama 360 ISTRIA j.d.o.o. podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

360 ISTRIA j.d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastaju izravno ili posredno zbog pristupa i korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa 360 ISTRIA j.d.o.o. stranice.

Ako niste suglasni sa bilo kojom odredbom ovih uvjeta, molimo Vas da ne koristite mrežnu stranicu 360istria-realestates.com, te bilo koje druge materijale proizašle iz korištenja mrežne stranice.

360 ISTRIA j.d.o.o. zadržava pravo promijeniti sadržaj ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, te ukinuti pristup ovoj mrežnoj stranici bez prethodne obavijesti.
Za sva eventualna nastala pravna pitanja/sporove koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.